Wednesday, April 13, 2011

PENGENALAN ABJAD MALAYSIA

-ADA 18 CAWANGAN BERDAFTAR DISELURUH MALAYSIA

-TUJUAN MEMPERKENALKAN SERTA MENGHIDUPKAN LATIHAN PERTAHANAN DIRI YANG BERTERASKAN (BERDASARKAN)AQIDAH ,SYARIAT,AKHLAK,JIHADUL BINNAFSI DAN JIHADU BIL MAL

-KERANA MENJAGA KESUCIAN AGAMA ISLAM,MARUAH DIRI ORANG ISLAM,KETURUNAN ORANG ISLAM,HARTA ORANG ISLAM,NEGARA UMAT ISLAM.

-TIDAK TERIKAT DENGAN MANA-MANA SATU SUSUNAN WIRID YANG DINAMAKAN THARIQAH(TAREKAT).

-BERPEGANG TEGUH KEPADA AQIDAH AHLI SUNNAH WAL-JAMAAH ALIRAN SYEIKH ABU HASSAN ASYAARI DAN SYEIKH ABU MANSUR MATURIDI.

-BERAMAL DENGAN FIQH MUKTABAR IMAM AS-SYAFIE DAN TIDAK MENOLAK FIQH IMAM MALIKI,HANAFI DAN HAMBALI.

-AKHLAK ATAU SUFI MUKTABAR IMAM JUNAID AL-BAGHDADI,IMAM AL-GHAZALI,IMAM SYA'ARANI,IMAM QUSYAIRI DAN ULAMA '
MUKTABAR SEUMPAMA MEREKA.

-MENOLAK DENGAN TOLAK YANG PUTUS DILIDAH,ANGGOTA DAN HATI DALAM HIDUP DAN KEHIDUPAN 72 PUAK YANG SESAT DALAM AQIDAH.

-MENOLAK 2 PUAK BIDA'AH DALAM FIQH MUKTABAR
a)BIDA'AH DHOLALAH KAROHAH YANG JADI FASIQ
b)BIDA'AH DHOLALAH HARAM YANG JADI MURTAD

-MENOLAK 13 PUAK SUFI ZINDIK IAITU PUAK YANG PURA-PURA MENGAKU DIRI DALAM BERAMAL DENGAN AKHLAK SUFI MUKTABAR.

-MENGIKAT KUKUH LIDAH,ANGGOTA DAN HATI HANYA KEPADA ALLAH DALAM UBUDIYYAH DAN MINTA TOLONG.

-MENOLAK KUFUR MAKSIAT ,MENJANA IMAN DAN TAAT.

-MENZAHIR PEMUDA PEMUDI YANG BERIMAN DAN SANGGUP MENERIMA SERTA MELAKSANAKAN PERINTAH ALLAH.
No comments:

Post a Comment

LinkWithin