Saturday, April 16, 2011

Tentang ABJADHuraian asal perkataan kalimah ABJAD yang pernah di ucapkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh ABDUL WAHAB BIN MUNABBIH mafhumnya:


"neraka wail bagi setiap orang yang jahil akan ABJAD,Maka "alif" itu Allah,Ba itu Baha'ullah (keperkasaan Allah) ,Jim,Jannatullah(syurga Allah)"Dal" Dinullah(Agama Allah).


Lima orang ulama besar kedah iaitu:

Tuan Guru Syeikh Mahmud Nasri Othmani
Tuan Guru Othman Yunusi
Tuan Guru Hj Abdul Aziz Ibrahim
Tuan Guru Hj Omar Zuhdi Hj Salleh
Tuan Guru Hj Ramli Seni

telah memperkenalkan kepada masyarakat melayu kedah khasnya dan kepada masyarakat melayu malaysia umumnya kalimah ini melalui satu ilmu dan amal yang mereka sendiri dengan pasti sahihnya dan benarnya ilmu amal itu serta diperakui tidak menyimpang daripada akidah,syariat,akhlak,pengornbanan diri dan pengorbanan harta yang seportimana ada didalam agama Islam dengan tujuan menjaga kesucian agama Islam,menjaga diri,menjaga keturunan,menjaga bangsa dan negara dengan tujuan untuk membenteras serta membasmi segala rupa bentuk ilmu dan amal yang meletakkan diri-diri mereka yang menerima serta beramal dengannya itu berada dalam syirik uluhiyah,kafir dan kekufuran dan yang dipamer serta diajar oleh orang-orang melayu islam yang berada dalam ilmu dan amal yang tidak mengambil Allah sebagai Wali dalam ubudiyah dan minta tolong dengan jazam yang putus berbetulan dengan dalil hak khasnya selepas kejadian 13 Mei 1969 amnya masih tumbuh bak cendawan di serata dalam bumi malaysia semata-mata untuk mengaut harta kekayaan dunia,pangkat,kebesaran dan kemuliaan yang sementara dimana mereka tidak menyedari bahawa diri mereka dan jemaah ikutan mereka telah berada dalam salah satu daripada 72 puak yang sesat dalam Aqidah,2 puak yang sesat dalam fiqh muktabar dan 13 puak yang sesat akhlaq sufi islam serta diri mereka dan pengikut mereka didedahkan kepada azazil dan balatentera sebagai penampal bagi m,enzahirkan hebat dan megah konon-konon untuk menyelesaikan masalah dan mematikan segala hujjah dan terjun dlam bidang jihad untuk menentang orang bukan melayu yang dipromosi dan diperbesarkan secara melulu mengikut sentimen jahat lagi bodoh dan menyimpang daripada perintah Allah dan Rasulullah.

Maksud kalimah ABJAD yang disepakati oleh 5 orang Ulama besar tersebut mengajak umat melayu yang terpinga-pinga dengan kejutan 13 Mei khasnya dan mereka yang terpinga-pinga dengan bermacam-macam laungan pameran baik dalam ilmu dan amal yang dipamerkan oleh orang-orang melayu pada masa itu, sekarang dan masa akan datang selagi tidak dicegah dan tidak diseru kepada kebenaran agam,a Allah dalam ilmu dan amal.
Mereka tidak menyedari bahawa diri mereka berada dalam kafir,murtad,munafiq,fasiq dan zalimdiseru supaya kembali kepada Al-Quran,As-Sunnah Nabi SAW,ijmak Ulama Muktabar yang ahli pada babnya,Qias dan rukyah,jika mahu selamat Aqidah,Syariat,Akhlaq.pengorbanan diri dan pengorbanan harta daripada syirik Uluhiyyah,kafir dan kekufuran melalui ilmu dan amal yang diajarkan kepada masyarakat ketrana ianya disertakan dengan penampalan oleh azazil laknatullah serta sekelaian balatenteranya pada diri mereka dan jemaah ikutan mereka bagi menzahirkan sesuatu yang luar biasa.
Sayangnya,Ulama-ulama sijil yang tidak ahli,yang rakus pada pangkat dan kebesaran dunia,harta kekayaan dan wang ringgit telah tergamak meletakkan martabat ABJAD dan 5 orang Ulama tersebut serta ahli-ahli yang menerima serta mengikut beramal dengannya ke kalimah bakul,gaung dan jemaah yang sesat lagi menyesatkan yang disebarkan mulut ke mulut,media massa dan lain-lain sedangkan diri mereka(Ulama-Ulama sijil) jahil dengan hal tersebut dan tidak membuat penyelidikan yang menyeluruh secara tulus dan telus menerima pakai aduan-aduan mengadu domba orang-orang jahat/jahil.Manakala pada masa yang sama mereka bersetuju pila dengan penuih rela dan redho atau tergagah atau digagahi dengan ilmu dan amal yang boleh menguntugkan diri,pangkat kebesaran mereka dengan tidak ada sebarang bantahan pendapat,fatwa-fatwa dan lain-lain perkataan atau kalimah yang menghukum dengan salah atau sesat.

ABJAD yang ada sekarang telah didaftarkan dengan pendaftaran yang sah menerusi Jabatan Pendaftaran Negara dengan Nama :Pertubuhan Gerak Seni Silat Abjad (asli)Jabat KIlat Malaysia 2090pk pada 28hb Oktober 1988.Di dalam perlembagaanya dicatat dengan jelas antara tujuannya:

1)Memperkenal serta menghidupkan ilmu pertahan diri yang berdasarkan Islam.
2)Mengadakan latihan Rohani dan jasmani serentak.

ABJAD,mempunyai penasihat undang-undang sivil dan syariah.

Diantara ilmu dan amal yang tumbuh dalam masyarakat melayu yang membawa kepada jatuh sesat aqidah,syariat,akhlaq,pengorbanan diri dan harta didalam iman dan taat kepada kufur dan maksiat apabila:

1) Ilmu dan amal yang ada perjanjian yang disertakan dengan sumpah bagi menolak segala benmtuk jahat dan menerima segala bentuk baik diamalkan sebagai amalan diri dalam rumah tangga,masyarakat dan negara.Umpama kata mereka "Wallahi,"Wabillahi",Watallahi,"...Aku menolak segala rupa bentuk jahat,aku menerima segala bentuk baik untuk diri aku dan seterusnya......".Pada ketika itu dan dimasa-masa itu dan hari seterusnya dalam hidup dan kehidupan diri orang yang tersebut telah pun memansukhkan lima hukum syarak yang asal dan menggantikan serta memberatkan keatas dirinya dengan 2 hukum syarak asal yang baru didatangkan selepas mubai'ah dan sumpah itu.Kemudian daripada itu,dia tidak mempraktikkan sepertimana yang telah dijanji dan disumpahkan khas untuk diri dan keluarganya amnya,.untuk masyarakat dan negara.Kita mahu bertanya apa hukum orang yang sebegini dari kacamata aqidah,syariat dan akhlaq Islam???

2).Ulama-Ulama Islam,syeikh-syeikh Tarikat,ahli-ahli wirid selendang merah dan lain-lainnya yang menerima perjanjian syarat yang sama dengan hukum syarak atau syarat yang harus atau syarat yang sunat atau syarat yang makruh atau syarat yang haram atau syarat yang wajib dengan tidak berpandukan setiap satu hukum taklkif itu kepada 5 hukum wadho'i untuk diamalkan bagi mendapat serta menzahirkan perklara-perkara luar biasa yang dikira kepada mereka untuk dipamerkan.Konon-kononya mereka didatangi oleh makhluk ghaib yang mengaku serta memperkenalkan diri sebagai nabi atau wali atau malaikat dalam mimpi atau jaga.

3)Kelompok orang Melayu Islam khasnya yang menerima pakai penjelamaan roh dalam diri(Tanasikhul Arwah) oleh makhluk ghaib yang memperkenal serta mengaku diri mereka sebagai Nabi,Wali,atau malaikat atau mereka yang mengi'tiqadkan segala rupa bentuk alat senjata boleh menzahirkan perkara luar biasa umpama kebal,ghaib dan berjalan dengan sendiri,boleh menolong dan menunaikan sebarang hajat empunyanya.Mengi'tiqadkan segala rupa bentuk wirid,jampi,doa dalam apa bahasa atau ayat-ayat Al-Quran atau seumpamanya boleh memberi bekas menzahirkan sesuatu yang luar biasa yang mana kesemuanya itu dipelajari dan diambil daripada orang-orang kafir,murtad,munafiq,zalim dan fasiq.Mengadakan segala rupa bentuk pemujaan,melalui makanan,minuman pakaian,barang-barang perhiasan,alat-alat senjata,alat-alat bunyian yang ditumpukan dengan rasa mesra kasih sayang dalam edah masa tertentu,hari,minggu,bulan atau tahun tertentu ditempat-tempat yang tertentu .

4) Orang-orang Islam,khasnya orang-orang Melayu Islam yang mengabaikan atau mencuaikan rukun syahadah,syarat sah syahadah,membinasakan syahadah dan perkara-perkara yang menggugurkan iman dan taat seseorang itu dalam ilmu dan amal pasti akan mencampakkannya ke dalam gaung syirik Uluhiyyah atau kafir dan kufur melalui ilmu dan amal dlam hidup dan kehidupamnnya walaupun baik pada rupa(pandangan dari kacamata orang biasa).

RUKUN SYAHADAH

1)Mengisbatkan Zat Allah
2)Mengisbatkan Sifat Allah
3)Mengisbatkan Af'al Allah
4)Mengisbatkan kebenaran Rasulullah SAW

SYARAT SAH SYAHADAH

1)Diketahui akan makna perkataan dua kalimah syahadah itu serta mengisbatkan tauhid Allah dan mengisbatkan bagi kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW.

2)Ikrar dengan lidah bagi mereka yang kuasa.

3)Mentasdiqkan dengan hati.

4)Diamal segala rukun pada segala anggota jawareh.


Telah berkata Abi Musa meriwayatkan kepada aku abi jaafar telah berkata ia meriwayatkan kepada aku abi Baqir telah berkata ia meriwayatkan kepada aku Ali Zainal Abidin telah berkata ia meriwayatkan kepada bapa aku Abi Hussin telah berkata ia meriwayatkan kepada bapa aku Ali BIn Abi Thalib tel;ah berkata ia,aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda",:

"Bermula iman itu makrifat dengan hati dan ikrar dengan lidah dan beramal dengan segala rukun'.

PERKARA-PERKARA YANG MEMBINASAKAN SYAHADAH

1)Menduakan Allah.
2)Syak hatinya akan Allah.
3)Menyangkal dirinya dan alam ini dijadikan oleh Allah
4)Tidak mengisbatkan dirinya sebagai hamba Allah.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin